<Hlavní stránka>


Peter Tuhársky - Časopis Dieťa

Pokud se vám články Petera Tuhárského v časopise Dieťa líbí, tak si časopis můžete předplatit i v ČR

www.rizikaockovania.sk/dok.html

(aktualizace: 10.8.2017 - přidán odkaz na pdf z čísla 7-8/2016)

 1. 6/2013 - Hliníkové nanočastice v mozgu
  Najkontroverznejšou zložkou vakcín je bezpochyby hliník. Je to známy nervový a obličkový jed, niektorí vedci ho dávajú do súvisu s poškodením mozgu, autizmom, alergiami, autoimunitou a ďalšími poruchami. Kým z potravy sa vstrebe len zlomok, možno desaťtisícina prijatého množstva hliníka, vakcínou sa značná dávka dostáva priamo do prekrveného svalu.

 2. 7/2013 - Návnada: naša vlastná DNA
  Možno v medicíne aplikovať postup, ktorého mechanizmus účinku je neznámy? Možno ho vykonávať dokonca plošne, a to aj na malých deťoch? Ako dlho by sa vôbec také niečo tolerovalo? Správna odpoveď: pokojne vyše 80 rokov a stále nie je koniec.

 3. 8/2013 - Živé striebro - mŕtve neuróny
  Slovenské deti boli až do roku 2008 povinne očkované vakcínami so značným obsahom thimerosalu, ktorý sa dodnes v niektorých vakcínach vyskytuje vo „zvyškových množstvách“. Toxikológia tejto chemikálie doteraz nie je plne objasnená a nemôže sa považovať za „uzavretú kapitolu“.

 4. 9/2013 - Synergia ako nepriateľ
  Vakcíny obsahujú viacero podozrivých zložiek. Málo sa vie o ich samostatnom pôsobení na organizmus dieťaťa, no ešte menej o ich spoločnom pôsobení. Dostupný výskum ukazuje, že nebezpečnosť týchto látok je omnoho väčšia, keď pôsobia v kombináciách.

 5. 10/2013 - Excitotoxicita
  V minulých častiach seriálu sme sa venovali toxicite niektorých zložiek vakcín. Na toxicitu sa zvykne hľadieť ako na priamy dopad chemikálií na tkanivá tela, a je zjavné, že viaceré zložky majú potenciál vyvolať poškodenie nervovej sústavy, či už jednotlivo alebo spoločne. Donedávna však chýbal mechanizmus, ktorý by zjednocoval rozdielne typy vakcín. Týmto mechanizmom by mohla byť excitotoxicita.

 6. 11/2013 - Imuno-neuro-endokrinná sieť
  Minule sme si objasnili excitotoxicitu – mechanizmus poškodenia mozgu aktiváciou imunitného systému. V dnešnej časti si ukážeme, že širší princíp vzájomného ovplyvňovania imunitného a nervového systému je hlbokou súčasťou nášho života. Ukončíme tým nateraz rozpravu o dopadoch vakcín na nervovú sústavu. Niežeby téma bola vyčerpaná, ale predložené dôkazy nám už budú stačiť na vyslovenie záveru.

 7. 12/2013 - Veda - neveda
  V predošlých častiach sme v hrubých črtách naznačili komplikovanosť problematiky bezpečnosti vakcín a čitatelia iste už získali predstavu o tom, koľko podstatných informácií nám o očkovaní a jeho dôsledkoch chýba. Pozrime sa teda, ako sa s týmto nedostatkom vyrovnáva väčšina odbornej verejnosti.

 8. 1/2014 - Padá hviezda kolektívnej imunity
  Americká vládna agentúra pre potraviny a lieky (FDA) oznámila, že vakcína proti čiernemu kašľu nechráni pred nakazením a ani pred šírením nákazy. Ako k tomu dospela a čo to znamená?

 9. 2/2014 - Funguje cocoon stratégia?
  Cocoon stratégia má za sebou už niekoľko rokov nasadenia v praxi. Výsledky sú hodnotené rôzne. O tom, či očkovanie dospelých znižuje chorobnosť detí alebo nie, stále chýbajú jednoznačné dôkazy.

 10. 3/2014 - Čierny kašeľ - dôkaz o kolektívnej imunite?
  V tejto časti dokončíme rozpravu o čiernom kašli (lat. pertussis). Priblížime si štúdiu, ktorá mala preukázať kolektívnu imunitu, a pozrieme sa, čo o tejto téme priznali CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu).

 11. 4/2014 - M ako Michalovce, m ako mumps
  V posledných mesiacoch bolo zaujímavé sledovať lokálnu epidémiu mumpsu v okresoch Michalovce a Sobrance. Jej mediálny obraz bol podivný, verejnosť dezorientovaná a najdôležitejšie informácie ostali takmer nepovšimnuté.

 12. 5/2014 - Vedci opäť prehovorili
  Vo francúzskom Nice sa 26. až 30. marca uskutočnila 9. svetová konferencia o autoimunite. Zúčastnilo sa jej približne 2 500 lekárov z celého sveta, najmä imunológov a reumatológov. Aké informácie zazneli ohľadom očkovania?

 13. 6/2014 - Rozpaky nad rubeolou
  Vakcína proti rubeole predstavuje jednu z najkontroverznejších vakcín súčasnosti. Jej rozpačitá účinnosť, spolu s použitím buniek pochádzajúcich pôvodne z umelého potratu pri vývoji a výrobe, predstavujú závažné etické problémy.

 14. 7/2014 - Nová štúdia o autizme ...alebo nie?
  V máji publikoval žurnál Vaccine článok, podľa ktorého vakcíny nesúvisia s autizmom. Ako k tomu dospel a sú tieto zistenia hodnoverné?

 15. 8/2014 - Spiaci strážcovia
  Na pochopenie pozadia vzniku najväčších štúdií o očkovaní a autizme si treba objasniť úlohu CDC a FDA v americkom očkovacom programe a v genéze kauzy autizmus.

 16. 9/2014 - Manipulácie (takmer) bez konca
  Prvou zo štúdií CDC ohľadom kauzy ortuti vo vakcínach a autizmu bola retrospektívna kohortová štúdia Verstraeten et al. Ukážeme si, ako štatistickými úpravami v piatich kolách dozrela do svojej definitívnej podoby.

 17. 10/2014 - Niečo je zhnité v štáte dánskom 1
  Väčšina tvrdení, že očkovanie nesúvisí s epidémiou autizmu, sa zakladá na niekoľkých epidemiologických štúdiách vypracovaných na základe údajov z dánskeho psychiatrického registra. Čo o týchto štúdiách vieme? Kvôli rozsahu témy ju rozdelíme na časti.

 18. 11/2014 - Niečo je zhnité v štáte dánskom 2
  Väčšina tvrdení, že očkovanie nesúvisí s epidémiou autizmu, sa zakladá na niekoľkých epidemiologických štúdiách vypracovaných na základe údajov z dánskeho psychiatrického registra. Pokračujeme v ich podrobnej analýze.

 19. 12/2014 - Niečo je zhnité v štáte dánskom 3
  Väčšina tvrdení, že očkovanie nesúvisí s epidémiou autizmu, sa zakladá na niekoľkých epidemiologických štúdiách vypracovaných na základe údajov z dánskeho psychiatric- kého registra. Zakončíme ich podrobnú analýzu.

 20. 1/2015 - Predvídajme postvakcinačnú autoimunitu
  Výskum autoimunity v súvislosti s očkovaním pokračuje. Skupina imunológov sa pokúsila zhrnúť súčasné poznatky o tom, komu relatívne najčastejšie hrozí v súvislosti s očkovaním vznik či zhoršenie autoimunitného ochorenia.

 21. 2/2015 - Osýpky 1 - ochorenie a rizikové faktory
  Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Často sa spomínajú osýpky, preto sa bližšie pozrieme na toto ochorenie, na známe i menej známe fakty, liečbu, históriu a očkovanie.

 22. 3/2015 - Osýpky 2 - historické súvislosti
  Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Často sa spomínajú osýpky, preto sa im bližšie venujeme aj v tejto časti, tentoraz z hľadiska historického významu očkovania.

 23. 4/2015 - Osýpky 3 - kolektívna imunita
  Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Často sa spomínajú osýpky, preto sa im bližšie venujeme aj v tejto časti, tentokrát z pohľadu hypotézy o kolektívnej imunite.

 24. 5/2015 - Osýpky 4 - eradikácia alebo liečba?
  Častým argumentom v diskusiách o očkovaní sú údajne neliečiteľné infekčné ochorenia, ktoré sa vraj podarilo odstrániť plošným očkovaním. Bežne sa spomínajú osýpky, preto sme sa im bližšie venovali aj v našom seriáli. Tému zakončíme problematikou snáh o ich eradikáciu a liečbu.

 25. 6/2015 - Záškrt - ochorenie a vakcína
  Záškrt sa často používa ako príklad ochorenia, ktoré vymizlo vďaka očkovaniu a ktorého návrat údajne hrozí pri poklese zaočkovanosti. V našom seriáli sa pokúsime poodhaliť jeho tajomstvá a vyvrátiť populárne dezinformácie.

 26. 7/2015 - Záškrt - viac otázok ako odpovedí
  V predošlej časti seriálu sme sa začali venovať záškrtu; ide o vážne ochorenie s vysokou smrtnosťou, pretože medicína dokáže účinne riešiť len niektoré komplikácie. V tejto časti budeme diskutovať o úlohe očkovania v histórii ochorenia a kontroverznosti „kolektívnej imunity“.

 27. 8/2015 - Záškrt - vražedná politika
  Najčastejším argumentom propagátorov očkovania v súvislosti so záškrtom bývajú epidémie v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Analýzy poskytujú cenné informácie o tom, za akých podmienok sa môže v rozvinutých krajinách zrútiť zdravotný stav obyvateľstva.

 28. 9/2015 - HPV vakcíny pod drobnohľadom
  V júli 2015 sa Európska lieková agentúra (EMA) podujala preskúmať bezpečnosť vakcín proti ľudskému papillomavírusu (HPV) z hľadiska dvoch zriedkavých ochorení. Čo viedlo k tomuto kroku?

 29. 10/2015 - Poliomyelitída (1) – ochorenie a liečba
  Výskyt dvoch prípadov poliomyelitídy na Ukrajine, spôsobených vakcínovým kmeňom vírusu, ako aj invázia cudzincov do Európy, to sú faktory, pre ktoré sa treba informovať už aj o chorobách, ktoré sú u nás zatiaľ prakticky neznáme. Jednou z nich je poliomyelitída.

 30. 11/2015 - Poliomyelitída (2) – inaktivovaná vakcína
  V septembri vzbudili rozruch dva prípady poliomyelitídy na Ukrajine, spôsobené vakcínovým kmeňom vírusu. Aby sme problematiku objasnili, priblížime si rozdiely medzi dvoma typmi vakcín, ktoré sa vo svete používajú. Začneme inaktivovanou vakcínou.

 31. 12/2015 - Poliomyelitída (3) – papierové víťazstvo
  Nasadenie inaktivovanej vakcíny v USA sa prezentuje ako moment víťazstva nad poliomyelitídou (detskou obrnou), no sprevádzali ho vážne kontroverzie, ktoré si predstavíme bližšie.

 32. 2/2016 - Poliomyelitída (4) – živá vakcína
  Na rozdiel od inaktivovanej vakcíny, živá vakcína proti poliomyelitíde (detskej obrne) zámerne obsahuje aktívny poliovírus. Ten je jej silnou a zároveň slabou stránkou.

 33. 3/2016 - Poliomyelitída (5) – veľká dilema
  Svetová zdravotnícka organizácia (angl. WHO) čelí dileme, akým spôsobom ďalej riešiť očkovanie proti poliomyelitíde. Ani jedna vakcína totiž plne nevyhovuje súčasnej situácii.

 34. 4/2016 - Poliomyelitída (6) – zamlčané tajomstvá
  Poliovakcíny, oslavované ako triumfálne víťazstvo medicíny, mali viacero odvrátených, zamlčaných tvárí. Niektoré zanechali trvalú stopu na ľudskom zdraví.

 35. 5/2016 - Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať
  Dnešná časť nášho seriálu bude iná ako tie predošlé. Je totiž jubilejná. Práve v máji sú to 3 roky, čo pre vás pripravujeme seriál o očkovaní. Preto si dovoľujeme sa trošku poohliadnuť a možno vás i príjemne prekvapiť...

 36. 6/2016 - Bezpečnosť vakcín (1) – predmarketingové skúšky
  V našom seriáli sme sa často zaoberali problematikou bezpečnosti vakcín. Mnohokrát sme skonštatovali, že úroveň vedeckého poznania hlboko zaostáva za plošným nasadením vakcín. Pokúsime sa teraz o všeobecné zhrnutie, čo z týchto informácií vyplýva, akým spôsobom sa preukazuje bezpečnosť vakcín a prečo je súčasný systém nedostatočný.

 37. 7-8/2016 - Bezpečnosť vakcín (2) – postmarketingové sledovanie: prečo systém nefunguje?
  V našom seriáli sme sa mnohokrát zaoberali problematikou bezpečnosti vakcín. Často sme konštatovali, že úroveň vedeckého poznania hlboko zaostáva za plošným nasadením vakcín. Zhrňme si, čo z týchto informácií vyplýva, akým spôsobom sa sleduje bezpečnosť vakcín a prečo je súčasný systém nedostatočný.

TOPlist